Projekte

Midde Ooste Uitreik

 

'n Uitreik na die Midde Ooste het plaasgevind gedurende Julie 2014. Alhoewel dit hoofsaaklik 'n gebedsuitreik was,  het Jeanette en die groep ook as ondersteuning vir die huidige sendelinge gedien. Dis hartseer as mens dink dat daar waar Jesus eens geloop het is die verkondiging van Sy woord totaal onwettig. Volledige terugvpering is met hul terugkeer gegee.

                             Jeanette(spanleier), Willie, Sanél en Adri


Huis Taaibos Abraham Kriel Kinderhuis, Nylstroom - Francis Gouws: 082 870 5733                

Ons besoek, onderhou en bederf Huis Taaibos. Raak gerus betrokke! Kontak vir Francis vir meer inligting

SOPKOMBUIS - Elke Donderdagmiddag om 15:00 - Kontak: Marthie Barnard

Ons benodig donasies vir die Sopkombuis en Behoeftiges, kontak die kerkkantoor of vir Marthie Barnard vir meer inligting

AKSIE 20km - Marthie Barnard

KLERE VERKOPE VIR BYBELVERSPREIDING - Chris Buys 082 895 5746