Voorbidding

Bidgeleentheid

Woensdae middae, 17:00 - 18:00

Sondae oggende vanaf 8:50 tot 8:15 - Kom tree in vir die erediens, prediker & gemeente. Bid dat die Heilige Gees elke gemeentelid sal oopmaak en vul met God se wonderlike woord.

 

Kom ons bid vir:

Johan Senekal - Kanker

Theuns Britz - Operasie

Issie Beeslaer - Knievervanging

Paul Coetzee was in die hospitaal

         

Simpatie aan:

Die familie en vriende met die afsterwe van Gerrit Snyman. Die erediens vind plaas Vrydag, 7 Februarie 2014, 9:00 in die kerk