Gesels Saam


Feb 16, 2014
Category:NGKerk MarbleHall

NGK Marble Hall Gemeente

Februarie 2014

Oordenking

Is ons Termometer of Termostaat?

Die verskil tussen die twee lê in hulonderskeie funksies. Die een meet die temperatuur en die ander bepaal die temperatuur. Die een is onderhewig aan die klimaat en reageer daarop,  die ander verander die klimaat omdat dit so ingestel is. Die een dui aan wat gebeur in die omgewing en die ander dui aan die omgewing wat moet gebeur.

Om mense of te wel die Kerk te verander soos die termostaat die klimaat verander, is van kardinale belang. Verandering in die Ekumene beskerm die suiwer leer van Christus aangesien dit ons vrywaar van enige vorm van gemaksug of stagnasie. Die grootste verleentheid vir die kind van God is die skokwanneer hy of sy na ‘n leeftyd van godsdiens besef  dat hy net dieselfde gebly het insoverre dit  sy opwegwees na geestelike verwesenliking wat tot die mens se Goddelike geboorte lei.

Die weergeborene  keer  voortdurend weg van ongeregtighede en monderingsfoute. Op daaglikse basis stry hy daarteen omdat hy nie ‘n gestagneerde is nie. Die wedergeborene  beweeg van die een  vlak van redding na die volgende vlak van redding tot op so ‘n naby-verhoudingsvlak met God  dat God moontlik ook vir jousal sê “praat met die rots”. Sou jy dit egter nou durf waag om die rots eerder uit woede  te slaan, sou daar waarskynlik ook geen genadetoleransie  vir jou wees nie. Hoe nader aan God hoe minder toleransie vir onreg.  Die naby-aan-God-termostate word gestel en bestem om die klimaat te gaan verander daar buite waar dit soms koud is.

1Jo 3:9  Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.

Om klimaatsbepaler of termostaat te wees verg  dringendheid, passie, uithouvermoë en deernis. Omdat God se saad nou in ons is KAN ons nie meer sondig nie want ons wil nie meer sondig nie want ons het ‘n nuwe Vader wat net goeie waardes geneties in ons geformeer het en kan ons enige vorm van koudheid en lusteloosheid in Sy diens nie verdra nie.

Waarom die reformasie 500jaar gelede gestop het weet ek nie. Reformasie in  en deur die  harte van die kerk  is ‘n eindelose proses van rekonsiliasie met God. Middeleeus-geskrewe reëls deur middeleeuse teoloë en wysgere beperk te dikwels die suiwer leer van Christus deurdat dit soms  hoër geag word as die woord van God en kom die kerk sodoende nie tot sy Pinkster-aandoening met krag nie.

Hierdie selfopgelegde kragteloosheid van die kerk maak van ons termometers wat net bewus is van die klimaat om ons met ‘n klaaglike onvermoë om iets daaraan te doen. Sonde en godsdiens het nie meer mag oor ons nie daarom word ons nou termostate wat ingestel is om die klimaat te hervorm tot eenheid, krag en liefde in Christus en so die dorp, land en wêreld te verower vir Christus.

Wanneer die braambos in ons woestyngebied brand en ons nuuskierig ondersoek instel,  sal daar ‘n waarskuwing uitgaan om ons skoene uit te trek omdat ons op heilige grond beweeg. Hierdie vuur sal in ons harte begin brand  en sal die onverklaarbare verstaanbaar word sodat ons die taal van God begin praat, die staf opneem en die reis voortsit om die volk uit slawerny te lei want dit is wat die termostaat doen. Eer jou wedregeborenheid in Christus want dit is uit God deur Sy groot genade en hy roep en trek ons met ‘n brandende liefde om die klimaat te verander sodat die Kerk, kerk van Christus kan wees, ses dae ‘n week en die sewende dag dank ons Hom daarvoor..

Groete

Christo van Straaten

Feb 4, 2014
Category:NGKerk MarbleHall

 A few points from the book - Saamgestel deur Johan Barnard

“WORSHIP IS NOT ABOUT GREAT SONGS OR GREAT MUSICIANSHIP.ITS IS ALL  ABOUT YOU,YOUR HEART AND YOUR RELATIONSHIP WITH GOD. IT IS AN ACT OF PURE ADORATION,WHERE ABOVE ALL ELSE,IN ALL CIRCUMSTANCES,EVEN WITHOUT WONDERFUL VOICES,INSTRUMENTS,LATEST TECNOLOGY,WITH ALL THE HIGHS,THE LOWS,TRIALS,SUCCESSES-WHATEVER IS HAPPENING IN OUR LIVES WE WILL WORSHIP GOD,THE KING OF KINGS,CLOSEST FRIEND,THE SAVIOUR OF OUR LIVES.

Jan 23, 2014
Category:NGKerk MarbleHall

Ons hoor gereeld meer en meer gesprekke oor die kerk, die taak en roeping  van die kerk en hierdie gesprekke lui tot ‘n ontmoeting met God want wie is die kerk of liggaam anders as onsself   en wie anders as Christus  self is die hoof van die ligaam? ‘n Verdere gevolg van die gesprekke is dat daar gou besef word dat die Kerk ‘n baie prominente missionêre karakter het. ‘n Rol  om die sitplekke te verlaat en uit te gaan met die goeie boodskap.