Bybelstudie & Omgeegroepe

MAANDAE        
Bybelstudie 10:00

Omgeegroep: Rusoord

Susan Venter

   
  14:30 Nita Erasmus 082-780-4332  
DINSDAE        
Omgeegroep 17:00 Chris Buys 082 895 5746  
Omgeegroep 18:00 Snyman Thessner 079 516 1830  
Omgeegroep 18:30 Johan Barnard 082-826-1485  
Bybelstudie 19:00 Alta Viljoen 082 352 3123  
WOENSDAE        
Omgeegroep 09:30 Lourenza Barnard 082 331 2350  
DONDERDAE        
Omgeegroep 18:00 Johan Grobler 082 944 0296  
Omgeegroep 18:30 Marius Schenk 082 926 1027  
VRYDAE        
Omgeegroep 17:00 Anton Bredell 082 825 9424  


Persone wat belangstel om by Omgeegroepe in te skakel word versoek om die vorm by die deure in te vul en by Chris Buys, Riekie van Niekerk, Anton Bredell, Ds Albert, die kerkkantoor of konsistorie in te gee.