Getuienis

 
 

UITREIKE:

'n Uitreik na Jordania word beplan vir Junie 2014. Daar sal 'n opleidingsessie gedoen word. Almal wat belang stel kontak Jeanette Grobler by 082-561-4616
 
 
 

BYBELVERSPREIDING:

  • Het jy 'n passie vir die Here? 
  • Het jy 'n passie vir mense? 
  • Het jy 'n passie om die evangelieboodskap na mense te neem?

Ons het JOU nodig!


Shona Bybels
Daar is 'n behoefte aan Shona Bybels in Zimbabwe - spesifiek by Morgenster Sendingstasie.  'n Shona Bybel kos tans R 55.  As jy 'n Bybel wil borg, plaas jou geldjie in 'n koevert en skryf voorop 'Shona Bybels', en plaas dit in die kollekte bordjie, of, betaal direk in die Getuienisbediening se bankrekening, met verwysing 'Shona Bybels'.  Ons mikpunt is om 100 Bybels na Zimbabwe toe te neem, voor die einde van die jaar!
Bankbesonderhede:
Getuienisbediening,  ABSA Marble Hall.
Takkode:  33-42-47,  Rekeningnommer:  405 331 2331

 

Laai af:

21 Riglyne Vir Effektiewe Gebed

Hoe om vir Kinderlose Paartjies te bid

Hoe om vir Siekes te bid

Hoe om vir huwelike en families te bid

Gebed en sondebelydenis

Onbereikte nasies